dotcomwebdesign.com
Design By Dotcomwebdesign.com Powered By CMSimple.dk
 
 
 
 
 
 
 
Hjem > Fejlfinding
 
 

Fejlfinding

Oplever du fejl eller uregelmæssigheder på tv?

Så kan du se, om YouSee har registreret driftsforstyrrelser i dit område.

http://yousee.dk/Hjaelp_og_Support/Tv-pakker/Godt_signal.aspx


Hjælp til selvhjælp

De fleste henvendelser om fejl skyldes problemer med kundens eget udstyr. Ofte er det dog nemt at rette fejlen selv. Følg anvisningerne herunder:

Problemer med tv eller radio?

Hvis du oplever sne, grumset billede eller anden forstyrrelse af signalet

 • Prøv at søge kanalerne ind igen
 • Prøv at tilslutte dit tv direkte til stikdåsen uden andet udstyr såsom video, fordelerstik og antenneforstærker

Oplever du periodiske udfald på tv/radio eller er der intet signal på dit tv/radio?

 • Undersøg, om der er strøm på tv eller radio
 • Undersøg, om antenneledningen og andre kabler er forbundet rigtigt
 • Prøv at koble fjernsynet direkte til antennestikket i væggen uden om videomaskine og evt. dekoder
 • Prøv forskellige antenneledninger
 • Forsvinder fejlen, når videoen er koblet fra, er det videoen, der er indstillet forkert
 • Undersøg evt., om dine naboer har signal. Hvis naboerne heller ikke har signal, så ring til TDC Kabel TV Fejlservice på telefon 80 80 40 50. Du kan ringe hele døgnet.

Hvis du slet ikke har signal på tv/radio

 • Undersøg om der er strøm på tv eller radio
 • Undersøg om antenneledningen og andre kabler er forbundet rigtigt
 • Prøv at koble fjernsynet direkte til antennestikket i væggen uden om videomaskine og evt. dekoder
 • Prøv forskellige antenneledninger
 • Forsvinder fejlen når videoen er koblet fra, er det videoen, der er indstillet forkert
 • Undersøg evt. om dine naboer har signal

Er der problemer med lyden?

 • Se efter om scartstikket sidder rigtigt.
 • Tjek volumen- og muteknap på fjernbetjeningen


Problemer med Selector

Mangler billedet og er der i stedet grøn, blå eller rød farve?

 • Prøv at afbryde strømmen i 30 sekunder
 • Se efter om scartstikket sidder rigtigt
 • Skift evt. scartstikket, da det kan være defekt

Reagerer den digitale modtager ikke?

 • Prøv at afbryde strømmen i 30 sekunder
 • Prøv at skifte kanal på modtageren
 • Skift batterier på fjernbetjeningen

Du kan kun se få kanaler

Modtageren kan springe, hvis du ikke abonnerer på programmer på alle Selectors kanaler. Se efter om modtageren har det rigtige netværksnummer.

Problemer med signalet

 • Se efter om alle ledninger er forbundet korrekt
 • Prøv at skifte antennekablet
 • Det er vigtigt, at modtageren er forbundet direkte til stikdåsen i væggen. Video og lignende kan forstyrre signalet til modtageren
 • Se efter, om modtageren har det rigtige netværksnummer.


Fejl på tv?

Kan du ikke selv rette uregelmæssigheder og fejl, bør du indmelde dem, så vi kan få dem rettet.

Teknikerbesøg - også i weekenden og på helligdage   

Ved fejl, hvor signalet er helt forsvundet, er det muligt at få rettet fejlen hurtigt alle ugens dage samt på helligdage. Vælger du at bestille en tekniker, faktureres teknikerbesøget, hvis fejlen viser sig at ligge i din egen installation.

Vær opmærksom på, at teknikerbesøg i weekenden og på helligdage bliver pålagt et vagtgebyr, hvis fejlen ligger i din egen installation.

E-mails bliver besvaret på hverdage. Du kan ringe på 80 80 40 40 hele døgnet alle ugens syv dage.

Indmeld fejl